Ako nás podporiť

Darujte 2 % z dane Nadácii CEF

Nadácia CEF vznikla v novembri 1994 a už 30 rokov spája ľudí. Tých, ktorí majú záujem podporiť hodnotné neziskové aktivity s tými, ktorí tieto aktivity vymýšľajú a realizujú.  

Hlavné priority a aktivity Nadácie CEF v roku 2023:

Dunajský fond

Dunajský fond  realizujeme ako samostatný nadačný program od roku 2015. V rámci fondu vytvárame priestor pre produktívnu diskusiu a zdieľanie informácií medzi aktérmi, ktorí pôsobia na slovenskom území Dunaja, ako aj Malého Dunaja. V rámci minuloročnej grantovej schémy Dunajského fondu sme podporili 11 verejnoprospešných projektov v sume viac ako 79 tis. eur. Podporené projekty majú ambíciu nielen zveľaďovať okolie Dunaja, ale aj rozvíjať v jeho okolí zážitky – športové, rekreačné alebo kultúrne. Ich spoločným menovateľom je, že vznikajú vďaka miestnym ľuďom a vychádzajú z ich autentických potrieb.

 Talenty

Už šestnásť rokov podporujeme spoločne so Slovnaft, a. s. talenty. V rámci programu Talenty Novej Európy sa orientujeme na deti a mládež vo veku 8 – 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy, majú potenciál a ochotu zlepšovať sa, avšak nemajú vhodné zázemie a dostatok zdrojov. Podporou dlhodobo udržateľných a inšpiratívnych projektových zámerov záujmových organizácií (napríklad športových a iných klubov), ale aj škôl či samospráv pravidelne prispievame k zlepšovaniu zázemia a podmienok pre rozvoj talentov. 

Vzdelávanie

Vzdelávanie považujeme za jednu z našich najväčších priorít. Asi najviac hrdí sme na minuloročnú Medzinárodnú pamätnú konferenciu Károlya Szladitsa, na ktorej sa zišli významné osobnosti a predstavitelia judikatúry a verejného práva zo SR, Maďarska, Rumunska a Srbska. Úspešné však boli aj interaktívne workshopy nadácie zamerané na kontinuálne vzdelávanie učiteľov, či zástupcov občianskych združení a samospráv. 

Kultúra 

Všestranne podporujeme zachovávanie a šírenie kultúrnych hodnôt, minulý rok sme prispeli na rekonštrukciu 3 národných kultúrnych pamiatok, na organizáciu hudobných, divadelných a iných festivalov (napr. Medzinárodný filmový festival Art Film Fest 2023, World Music Festival 2023, Filmový festival pre deti a mládež - CENEDU 2023), atď. 

Ochrana životného prostredia

Za pomoci našich zdrojov z 2 % asignácie dane občianske združenie Poď na dvor otvorilo a prevádzkuje 1. komunitnú dielňu v Košiciach, pri jazere Biely Sumec bol vybudovaný náučný chodník a umiestnené interaktívne tabule o flóre a faune územia, zrevitalizovalo a vytvorilo sa niekoľko nových zelených miest, napríklad park pri kaplnke v obci Kráľovičové Kračany, komunitná záhrada v maličkej obci Zalaba a iné.

 

Ak Vás zaujali naše aktivity, pridajte sa! Privítame akúkoľvek Vašu podporu, spoluprácu a záujem. Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme.