Aktuality

16. mája 2024

Do grantového programu TNE, ktorý organizuje Slovnaft, a. s. v spolupráci s Nadáciou CEF sa prihlásilo 204 mladých ľudí vo veku od 8 do 25 rokov z celého Slovenska.

3. mája 2024

Urobme spolu okolie Dunaja krajšie, kultúrnejšie a príjemnejšie pre ľudí. Grantová výzva Dunajského fondu na rok 2024 pre projekty v okolí Dunaja je otvorená od 1. do 24. mája 2024. Dunajský fond spravuje Nadácia CEF s finančnou podporou Slovnaftu.

29. marca 2024

Posledná ingrediencia tvojho talentu. To je hlavné posolstvo aktuálneho ročníka grantového programu TNE (Talenty novej Európy) pre nadané deti a mladých ľudí v oblastiach veda, šport a umenie. Prihlasovanie do programu je otvorené od 1. marca do 7. apríla 2024. Grantový program spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie CEF je určený nadaným deťom a mladým ľuďom v oblastiach vedy, umenia a športu. Maximálna výška grantu sa v aktuálnom ročníku programu zvýšila na 6600 eur spolu sa v grantovej výzve rozdelí 66 tisíc eur.

27. februára 2024

Špeciálny vzdelávací program organizovaný Nadáciou CEF je určený pre tých, ktorí majú záujem o neformálne vzdelávanie, pri ktorom sa spája odbornosť, nadobúdanie zručností a výmena skúseností na jednom mieste. Bližšie viď: Výzva CEF Leadership Development Program.