O nás

Nadáciu CEF sme založili pred tridsiatimi rokmi s cieľom podpory a rozvoja stredoeurópskeho regiónu, jeho identity a hodnôt. Implementujeme vlastné projekty a podporujeme organizácie, komunity a jednotlivcov, ktorí s nami zdieľajú spoločné ciele a hodnoty.

Naša vízia a poslanie

Našou víziou je stredná Európa, v ktorej sú ľudia právom hrdí na svoju identitu, kultúrnu rozmanitosť a hodnoty. Miesto, kde sa ľudia voči sebe správajú s rešpektom a s úctou. 

Poslaním Nadácie CEF  je chrániť a rozvíjať hodnoty tohto jedinečného územia, ktoré charakterizuje nielen stret rôznych národov a národností, ale aj výnimočné kultúrne dedičstvo a množstvo prírodných krás.

Piliere nadácie

Prispievame k lepšej vzdelanosti ľudí a k všestrannej podpore talentov. Staráme sa o kultúrne, prírodné a architektonické dedičstvo. Podporujeme komunity, pretože veríme v ich schopnosti mobilizovať zdroje, znalosti a energiu v prospech pozitívnych zmien. Dunaj, druhá najdlhšia európska rieka je naša „srdcovka“. Prepája nielen územia, ale aj spoločenstvá ľudí žijúcich pozdĺž jej toku.