Dunajský reprezentanti

Športový klub polície Bratislava – oddiel vodného slalomu žiadal od Nadácie CEF finančnú podporu na nákup materiálneho zabezpečenia. Základnou myšlienkou projektu bolo pritiahnutie detí k Dunaju formou tréningového procesu detí hravou formou, oboznamovanie sa s riekou Dunaj v Bratislave na kľudnom toku Karloveskej zátoky a po troch rokoch postupné presunutie detí na Dunaj v lokalite Čunova. K tomu je potrebná výstroj a výzbroj v podobe pádiel, kajakov a kanoe, ktoré sa vďaka podpore podarilo obstarať. Hlavným cieľom projektu je naučiť deti pohybu na vode, spolunažívanie s vodou a postupné návyky smerom k tréningu športovcov.