EKO ŽIAK 21. STOROČIA

V projekte EKO ŽIAK 21. storočia bolo zapojených 150 študentov stredných škôl a 100 žiakov základných škôl. Žiaci a študenti súťažili v troch školských kolách a vo veľkom finále súťaže, ktoré bolo spojené s ekologickou konferenciou. Venovali sa environmentálnym témam, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vzdelanosti v 21. storočí.