Festival AMAVET

Na Festival vedy a techniky AMAVET 2023 bolo podaných 73 vedátorských projektov s 97 žiakmi, ktorí výsledky svojho výskumu mohli konzultovať s odbornou hodnotiacou komisiou a širokou verejnosťou. Najlepšie projekty boli nominované odbornou hodnotiacou komisiou na prestížne svetové vedecké súťaže, ktoré sa uskutočnia v rámci Európy a USA. .