Interaktívna výstava histórie obce Holice

Staráme sa aj o zachovávanie miestnych a regionálnych hodnôt. Práve z vyššie uvedených dôvodov sme v roku 2023 podporili občianske združenie Regence v Holiciach, ktoré sa podujalo na vytvorenie stálej interaktívnej výstavy o histórii obce. Učinili tak v priestoroch miestneho kultúrneho domu, ktorý sa vďaka tejto výstave nielen výrazne zatraktívnil, ale zároveň získal na dôležitosti a význame.