LEGO Education

Cieľom projektu základnej školy v obci Štvrtok na Ostrove bolo zavedenie inovatívnych metód výučby do vyučovacieho procesu. LEGO Education sety, ktoré škola obstarala za pomoci našej finančnej podpory majú napomáhať všestrannému rozvoju detí s dôrazom na ich psychickú a fyzickú osobnosť. Lego je ideálnym prostriedkom pomáhajúcim rozvíjať kompetencie formou učenia sa hrou. Ovplyvňuje rozvoj jemnej motoriky, pozornosti, vytrvalosti, fantázie a tvorivosti. Okrem inovatívnej formy výučby chce škola LEGO Education sety využiť aj zážitkovou formou, a to zapojením detí do súťaže First Lego League Explore.