Náučný chodník Vodný mlyn Kolárovo

Nový náučný chodník poskytuje cenné informácie o prírodných, krajinárskych a historických hodnotách územia okolia národnej kultúrnej pamiatky Lodný mlyn. Chodník  slúži predovšetkým návštevníkom Lodného mlyna, ktorí môžu svoju návštevu Kolárova predĺžiť o pobyt v prírode a oboznámiť sa s miestnou faunou a flórou ako aj históriou viažucou sa ku Kolárovu. Trasa chodníka umožní uplatňovať environmentálnu výchovu priamo v prírodnom prostredí, čo je veľmi prínosné predovšetkým pre žiakov základných škôl.