Komunitný dvor v obci Zalaba

Táto maličká obec v okrese Levice s niečo vyše 150 obyvateľmi sa podujala na vytvorenie verejne dostupného komunitného dvora. Samospráva bezodplatne nadobudla do vlastníctva rodinný dom s priľahlým pozemkom o rozlohe 699 m2, nemala však dostatok vlastných zdrojov  na rekonštrukciu a revitalizáciu tejto zanedbanej nehnuteľnosti. Dvor bol nielen zarastený, ale aj zaprataný množstvom odpadu. Vďaka grantu Nadácie CEF dokázala obec pozemok vyčistiť od inváznych drevín, náletových burín, hromady komunálneho odpadu a následne aj opätovne oplotiť na ochranu pred divou zverou. S cieľom takto vyčistený dvor využívať ako komunitný priestor, obec obstarala a osadila na pozemku záhradné ohnisko, pec, posedenie a smetné koše. Na jar 2024 bude aktívna a súdržná miestna komunita pokračovať v úpravách a zazeleňovaní tohto priestoru už plne vlastnými silami.