Objavujeme Pálffyho záhradu a Dunaj vo Vlčom hrdle

Bratislavské dobrovoľnícke centrum pokračovalo v čistení zanedbaného územia v lokalite Pálffyho záhrady pri Dunaji vo Vlčom hrdle. V priebehu trvania akcie sa z lokality vyzbierali 4 tony plastov, skla, pneumatík, oblečenia a stavebnej sute.