Ochrana kultúrnych pamiatok Slovenska

V roku 2023 Nadácia CEF podporila zachovanie 3 národných kultúrnych pamiatok:

  • Františkánskeho kostola v obci Báč 
  • Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v meste Šahy 
  • Kostola Sv. Jakuba v obci Vrakúň.

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v meste Šahy získal novú fasádu, na kostole vo Vrakúni sa uskutočnili sanačné práce na spodnej časti kostolnej veže, resp. došlo k odstráneniu vlhkosti a plesní v múroch sakristie. Vytvorili sa tu aj vhodné podmienky pre dosúšanie obvodových múrov a pre odvedenie spádovej vody do blízkeho kanála. Na ďalšej národnej kultúrnej pamiatke, Františkánskom kostole v obci Báč sa zabezpečil odvod dažďovej vody zo strechy a od severnej steny kostola. Pútnické miesto v Báči je významným náboženským, kultúrnym a spoločenským centrom Žitného ostrova.