2. júla 2024

Iniciatíva pre environmentálne uvedomelé školy

Do výzvy Nadácie CEF s názvom „Majstri triedenia“ sa v priebehu júna 2024 prihlásilo až 32 škôl. Na základe dotazníkov sme v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) vybrali 7 z nich, v ktorých na jeseň školského roka 2024/2025 vyškolíme vybrané skupiny aktívnych študentov. Témou budú odpady, odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia a samozrejme metodika rovesníckeho vzdelávania.

Po našom mentoringu prevezmú štafetu mladí. Pevne dúfame, že rovesnícke vzdelávanie si študenti obľúbia, budú veľmi aktívni, kreatívni a budú inšpiráciou tak na úrovni svojej komunity, ako aj mimo nej. Zoznam škôl nájdete na https://cef.sk/wp-content/uploads/2024/07/Zoznam-uspesnych-skol-v-ramci-vyzvy-Majstri-triedenia.pdf.