Športová vášeň, zápasnícka disciplína – podpora wrestlingu v našej komunite

Nadácia CEF sa rozhodla podporiť občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj všestrannej telesnej prípravy u detí v predškolskom a školskom veku, s perspektívnym zameraním na rozvoj zápasenia. Ambíciou žiadateľa o grant nie je len výchova detí a mládeže k pravidelnej športovej činnosti, ale aj  k vytrvalosti, pevnej vôli, sebadisciplíne a k pôsobeniu v športovej komunite. Vďaka podpore Nadácie CEF deti miestneho klubu trénujú a súťažia na nových zápasníckych žinenkách.