21. júna 2024

Úspech CEF Leadership Development Programu

Leadership Development Program Nadácie CEF bol koncipovaný tak, aby rozvíjal poznatky a zručnosti lídrov v rôznych sférach pôsobnosti. Séria piatich interaktívnych workshopov, pozostávajúca zo štyroch modulov riešila problematiku vedenia organizácie, tímu, jednotlivcov a v neposlednom rade aj riadenie zmien. V dnešnom dynamickom – veľakrát aj chaotickom – prostredí je dôležité, aby lídri mali na mysli nielen racionálny, ale aj relačný aspekt reality ich organizácie, či už verejnoprospešnej alebo profitovo orientovanej. Aby vnímali nielen fakty a vonkajšie vplyvy prostredia, ale boli aj empatickí, využívali koučing, mentoring, či spätnú väzbu.

Interaktívne vzdelávanie v skupinách poskytovalo priestor nielen pre rozširovanie znalostí a zručností zúčastnených, ale aj pre výmenu praktických skúseností a nadväzovanie novej spolupráce a partnerstiev.