17. júna 2024

V spojení s riekou. Riekou spojení.

Grantový program Dunajský fond je naša srdcovka. Nenávratné zdroje pre subjekty venujúce sa verejnoprospešným aktivitám na území slovenského toku Dunaja, Malého Dunaja a jeho ramien preto poskytujeme už šiesty rok. V aktuálnom ročníku programu by sme chceli opäť podporiť projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život na rieke, zlepšujú podmienky na Dunaji, kultivujú a chránia jeho prostredie.

Do termínu uzávierky šiesteho ročníka sme prijali 29 žiadostí o grant v celkovej žiadanej sume vyše 390 tisíc eur. V lehote do 12. júna 2024 prebiehalo formálne hodnotenie  žiadostí. V súčasnosti prebieha prvé kolo hodnotenia projektových zámerov odbornými porotcami. Na základe hodnotenia v prvom kole postúpi užší okruh projektov do druhého kola, v rámci ktorého budú vybraní žiadatelia oslovení na osobnú prezentáciu svojich projektových zámerov komisii. Ňou odporúčané projekty a výšku ich podpory bude následne schvaľovať Správna rada Nadácie.

Grantovú výzvu realizuje Nadácia CEF vďaka podpore Slovnaft, a.s..