Veľkolélsky ostrov – kráľovstvo hlavových vŕb

Združenie košikárov Slovenska v spolupráci s BROZ a študentmi ŠUP Josefa Vydru v Bratislave vytvorilo na Veľkolélskom ostrove rastúci umelecký objekt z hlavových vŕb. Po dohode s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), ktoré na tomto ostrove pravidelne orezáva hlavové vŕby vznikla živá stavba z prútia. Samotnej tvorivej činnosti v teréne predchádzalo sympózium pre študentov stredných a vysokých škôl umeleckého priemyslu a dizajnu, ktoré sa konalo v novembri 2023 v Galérii ÚĽUV Bratislava (prednáška „Prírodné pletivá – dialógy s presahom“). Týmto krokom chceli košikári popri samotnej košikárskej tvorbe upozorniť aj na význam hlavových vŕb pre ekosystém krajiny. Nadácia CEF považovala tento projekt za jeden z najzaujímavejších v rámci V. ročníka grantovej výzvy Dunajského fondu.