Výsadba stromov v obci Svodín

Zámerom obce Svodín bolo zlepšenie kvality životného prostredia výsadbou novej zelene v okolí Domu ľudových tradícií. Grant bol použitý na nákup a výsadbu listnatých stromov, kríkov a rôznych druhov trvaliek. Obec chcela výsadbou zelene zvýšiť ekologickú stabilitu územia, skrášliť verejné priestranstvo a taktiež podporiť spolupatričnosť komunity. Výsadba sa uskutočnila za účasti dobrovoľníkov a spolkov pôsobiacich  v obci, ktoré sa zaviazali aj k pravidelnej starostlivosti o novovytvorenú zeleň.