Zemník pre šport a rekreáciu

Na vodnej ploche Zemník pribudol vďaka podpore Nadácie CEF z Grantového programu Dunajského fondu na rok 2023 nový pontón. Na Zemníku každodenne trénujú rýchlostní kajakári, veslári a paddleboardisti z rôznych bratislavských klubov, niekoľkokrát počas roka sa tu organizujú domáce i medzinárodné preteky a konajú sústredenia. Široká verejnosť taktiež trávi svoj voľný čas pri jazere. Pontón s rozmermi 7 m x 3 m sa využíva pri vytyčovaní tratí počas pretekov a tréningov kanoistov, ale aj pri ukotvení lodí, či používaní stand-up paddle boardov. Veríme, že podpora vo výške 12 000 eur pre Slovenskú kanoistiku bola zmysluplná a verejnoprospešná.