Zriadenie 1. komunitnej dielne v Košiciach

Iniciatíva Poď na dvor mení Košice veľmi inšpiratívnym spôsobom. Po pôsobivom projekte komunitnej záhrady prišli s nápadom zriadenia 1. komunitnej dielne v Košiciach. Za pomoci našich zdrojov zakúpili kompletné materiálne vybavenie pre fungovanie rezbárskej, inštalatérskej a stolárskej dielne a taktiež pre pravidelné organizovanie odborných workshopov. Komunitná dielňa je unikátny priestor, ktorý v sebe prepája komunitu, princípy cirkulárnej ekonomiky, vzdelávanie a ochranu životného prostredia. Je inšpiráciou pre vznik podobných dielní a komunitných projektov nielen v Košiciach, ale aj po celom Slovensku či v zahraničí.