Hokej pre všetkých

V rámci výzvy našej nadácie sa uchádzalo o grant aj občianske združenie ICE DREAM, ktorého cieľom je podpora rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže. Hľadali zdroje na realizáciu hokejovej prípravky detí  predškolského a mladšieho školského veku. Ich projekt sme sa rozhodli podporiť financiami na nákup športových potrieb. Združenie obstaralo hokejové korčule, prilby, tričká a tréningové dresy pre deti vo veku 4 -10 rokov. Tieto budú využívané dlhodobo, nakoľko sa ICE DREAM zaviazal, že ich bude pravidelne a bezplatne zapožičiavať deťom – účastníkom kurzov, ktoré organizuje na zimnom štadióne Čaňa v Košickom regióne. Výrazne sa tým znížia náklady rodičov spojené so zabezpečovaním športových aktivíty ich detí, hlavne s dôrazom na sociálne slabšie rodiny.