16. mája 2024

Do grantového programu TNE sa tohto roku prihlásilo 204 mladých, výnimočne talentovaných ľudí

Do grantového programu TNE, ktorý organizuje Slovnaft, a. s. v spolupráci s Nadáciou CEF sa prihlásilo 204 mladých ľudí vo veku od 8 do 25 rokov z celého Slovenska. Najväčší záujem bol o kategóriu športu, kam prišlo 113 prihlášok. V oblasti umenia sa prihlásilo 68 talentov a v oblasti vedy 23.  Porota zložená z uznávaných osobností v oblasti umenia, športu a vedy momentálne hodnotí prijaté žiadosti. Zohľadňuje pritom nielen dosiahnuté výsledky uchádzačov, ale hlavne ich motiváciu, ambície a potrebu finančnej podpory pre ďalší rozvoj ich nadania. Tí, ktorí postúpia do druhého hodnotiaceho kola, sa budú môcť osobne predstaviť odbornej porote dňa 22. mája 2024. Vybraní uchádzači čoskoro dostanú pozvánku do druhého hodnotiaceho kola, na osobné stretnutie s porotou.