27. februára 2024

CEF Leadership Development Program

Špeciálny vzdelávací program organizovaný Nadáciou CEF je určený pre tých, ktorí majú záujem o neformálne vzdelávanie, pri ktorom sa spája odbornosť, nadobúdanie zručností a výmena skúseností na jednom mieste.

My v Nadácii CEF si uvedomujeme, že schopnosť vedenia ľudí je jedna z najťažších schopností a veľmi ťažko sa učí. Musíte poznať seba samého, prostredie, v ktorom pôsobíte, vedieť definovať ciele, rozumieť svojej úlohe lídra verzus manažéra (vplyv verzus moc), poznať osvedčené postupy na budovanie dôvery, inšpirovania a motivovania svojho tímu. Cieľom nášho programu je pomôcť všetkým, ktorí chcú rozšíriť, prehĺbiť, či zvýšiť svoje zručnosti a znalosti a využívať ich nielen v prospech svojho osobnostného rozvoja, ale aj v prospech rozvoja celej našej spoločnosti.

Nadácia CEF verí, že zvyšovaním vzdelanostnej úrovne jednotlivcov sa mení kvalita života spoločnosti ako takej, a vytvára sa priestor pre sociálne inovácie a inkluzívny rast. Bližšie viď: Výzva CEF Leadership Development Program.