29. marca 2024

Mladé talenty môžu opäť získať finančnú podporu z grantu TNE

Posledná ingrediencia tvojho talentu. To je hlavné posolstvo aktuálneho ročníka grantového programu TNE (Talenty novej Európy) pre nadané deti a mladých ľudí v oblastiach veda, šport a umenie.

Vrcholový šport, umelecká činnosť aj vedecké ambície si už v mladom veku vyžadujú disciplinovanosť a plné nasadenie. „Pre rozvoj svojho nadania potrebuje mladý človek oporu v mnohých oblastiach. Od prajného rodinného zázemia, cez motivujúce vedenie a podporujúce študijné prostredie až po financie. Ak v tomto mixe čosi chýba, môže nastať problém. A práve preto je tu grantová schéma TNE. Aby sa mladí ľudia s nadaním mohli venovať tomu, čo ich baví najviac – svojmu talentu,“ vysvetlila Silvia Manczalová, správkyňa Nadácie CEF.  

V aktuálnom, 17. ročníku programu, je na podporu vyčlenených 66 tisíc eur. Tie budú rozdelené medzi mladých ľudí, ktorí dosahujú výnimočné výsledky v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Novinkou aktuálneho ročníka je navýšenie maximálneho grantu až na 6600 eur. „Veríme, že vyššia jednorazová podpora dokáže vybraným grantistom a grantistkám pomôcť v rozvoji ešte významnejšie ako doteraz,“ doplnila Silvia Manczalová.

Požiadať o grant je možné od 1. marca do 7. apríla 2024. Súčasťou žiadosti je video-vizitka, v ktorej sa žiadatelia a žiadateľky môžu predstaviť a ukázať svoje nadanie. Priložiť je potrebné aj najcennejšie diplomy či certifikáty za posledné tri roky. Dôležité je aj náležite obhájiť a ozrejmiť použitie grantu. Ten je určený napríklad na účasť na profesionálnych workshopoch, súťažiach a podujatiach, na nákup umeleckých či športových pomôcok alebo literatúry, úhradu poplatkov, školného a podobne. Žiadosti v jednotlivých kategóriách posudzuje odborná porota.

„V každom ročníku programu TNE sme svedkami nesmierneho odhodlania mladých ľudí pracovať na sebe a rozvíjať sa. Je pre nás cťou, že ich môžeme na tejto ceste sprevádzať,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Za doterajších 16 ročníkov sa rozdelilo vďaka programu TNE, ktorý je spoločným dielom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie CEF viac než milión eur. Prihlášku do aktuálneho ročníka a viac informácií o programe TNE je možné nájsť na spoludokazemevela.sk.