Neformálne vzdelávanie mladých lídrov

Súčasný trh práce vyžaduje od absolventov vysokých škôl viac ako len odborné vedomosti. Prax ukazuje, že výučba na školách často nekladie dostatočný dôraz na rozvoj mäkkých zručností, ako je kritické myslenie, tímová práca, komunikácia či riešenie problémov.

Maďarské kolégium v Bratislave poskytuje študentom bratislavských univerzít viac než len strechu nad hlavou. Vytvára silnú komunitu a aktívne sa venuje neformálnemu vzdelávaniu mladých. Organizuje pre ne prednášky, workshopy a diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí, čím rozširuje vedomostný horizont študentov, pomáha im rozvíjať mäkké, ale aj profesionálne zručnosti. Nadácia CEF podporila túto iniciatívu, vďaka čomu si študenti kolégia v letnom semestri 2023/2024 osvojujú nad rámec svojho univerzitného štúdia aj základy rétoriky a jednania, filozofie, sociálnej psychológie, akademického písania, mediálnej gramotnosti, ale aj ekonómie.