Revitalizácia brehu pri sútoku Váhu a Dunaja

Mesto Komárno sa už dlhodobo snaží revitalizovať breh pri sútoku Dunaja a Váhu, známeho aj ako „špic“. Vďaka podpore z Dunajského fondu sa mu v roku 2023 podarilo vytvoriť v lokalite príjemné prostredie pre relax a oddych s lavičkami a lehátkami. Nová oddychová zóna láka nielen cyklistov, bežcov, korčuliarov, ale aj rodiny s deťmi, ktoré chcú tráviť svoj voľný čas v blízkosti riek.