Šach nás baví

Šachový klub Dunajská Streda oslavuje 30 rokov aktívnej činnosti a bohatú históriu plnú výnimočných športových úspechov (viacnásobní majstri Slovenska a úctihodné umiestnenia na európskom pohári). Počas troch desaťročí sa klub stal domovom mnohých talentovaných šachistov rôznych vekových kategórií. Podpora Nadácie CEF pomôže v roku 2024 šachovému klubu Dunajská Streda pokryť náklady spojené s účasťou na záverečnom kole Eco-C extraligy a na európskom pohári v Srbsku. Tieto turnaje predstavujú pre klub a jeho členov jedinečnú príležitosť zmerať si sily s najlepšími šachistami SR a Európy, ale aj budovať a upevňovať partnerstvá, či prezentovať sa doma a v zahraničí.