Talenty Novej Európy

Výška finančnej podpory

celkom 66 000 € 

max. 6 600 €/uchádzač

Prihlásenie do programu:

od 1.3.2024 do 7.4.2024

Vyúčtovanie:

do 30.11.2024

17. ročník Grantového programu TNE

 

Cieľom grantového  programu je pomôcť výnimočne nadaným deťom a mladým ľuďom, aby mohli ďalej rozvíjať svoj talent v oblastiach vedy, umenia alebo športu.

 

Oprávnení žiadatelia

  • oblasť ŠPORT  - deti/mladí ľudia  vo veku od 8 – 18 rokov navštevujúci ZŠ alebo SŠ okrem profesionálnych športovcov a športovkýň
  • oblasť UMENIE:
  • v kategórii vizuálne umenia (výtvarné umenie, filmová tvorba, dizajn): deti/mladí ľudia vo veku od 15 – 25 rokov
  • v kategórii ostatné umenia (balet a tanečné divadlo, dramatické umenie, literárna tvorba): deti/mladí ľudia vo veku od 15 – 25 rokov navštevujúci ZŠ, SŠ alebo VŠ
  • oblasť VEDA - deti/mladí ľudia  vo veku od 12 – 25 rokov navštevujúci ZŠ, SŠ alebo VŠ

 

Ďalšie informácie nájdete na:

https://spoludokazemevela.sk/nase-projekty/talenty-novej-europy