World Music Festival Bratislava

World Music Festival Bratislava je najväčším festivalom world music na Slovensku. Od roku 2016 ho pravidelne organizuje AMITY o.z.. Festival každoročne ponúka koncerty medzinárodných interpretov, showcase koncerty slovenských hudobníkov, medzinárodnú konferenciu s odborníkmi zo Slovenska a zahraničia a taktiež rôzne workshopy. Festival spĺňa úlohu dôveryhodného partnera na medzinárodnej scéne a je súčasťou celosvetovej snahy o cirkuláciu hudobníkov. Aj z tohto dôvodu považuje Nadácia CEF jeho opakovanú finančnú podporu za dôležitú.