Majstri triedenia

Oprávnení žiadatelia

Základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji.

Časový harmonogram

Podávanie prihlášky: 20.06.2024

Realizácia: 09/2024 - 12/2024

Nadácia CEF Vám v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) ponúka vzdelávací program „Odpad sa nás týka (uzavrime jeho kruh)“.

Hľadáme školy, a v nich skupinu aktívnych študentov 7.-8. ročníka ZŠ, resp. študentov 2.-3. ročníka SŠ a gymnázií. Takých, ktorí sú zainteresovaní v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie, uvedomujú si dôležitosť triedenia odpadov, recyklácie a šírenia osvety v tejto oblasti.

V rámci tohtoročnej výzvy plánujeme program realizovať na 7 školách.  

Priebeh výberového konania

Zapojiť sa do výzvy je možné vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorého súčasťou je aj dotazník o Vašej škole. Prihlášky od škôl prijímame priebežne odo dňa zverejnenia výzvy, najneskôr v lehote do 20.6.2024 na emailovú adresu cef@cef.sk. O výsledkoch výberu Vás budeme informovať do konca júna 2024.

Rovesnícke vzdelávanie na vybraných školách sa uskutoční v priebehu septembra až októbra 2024 (cca tri vyučovacie hodiny). Počas novembra až decembra 2024 budú už žiaci školiť svojich rovesníkov (prvý krát s našou pomocou a následne samostatne – jedna vyučovacia hodina). Náš program ukončíme súťažou o najlepší tím, t. j. o získanie titulu „Majstri triedenia“.

Víťaznú školu a jej tím čaká zaujímavá odmena.