5. júna 2024

Majstri triedenia

Nadácia CEF v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) ponúka vzdelávací program „Odpad sa nás týka (uzavrime jeho kruh)“.

Výzva je určená pre základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji a je zameraná na podporu rovesníckeho vzdelávania detí a mládeže v oblasti predchádzania vzniku odpadov, triedeného zberu odpadov a ochrany životného prostredia.

Bližšie informácie nájdete vo Výzve: https://cef.sk/grantove-schemy/

Prihlášky prijímame priebežne odo dňa zverejnenia výzvy, najneskôr v lehote do 20.6.2024 na emailovú adresu: cef@cef.sk.