Aktuality

29. marca 2024

Posledná ingrediencia tvojho talentu. To je hlavné posolstvo aktuálneho ročníka grantového programu TNE (Talenty novej Európy) pre nadané deti a mladých ľudí v oblastiach veda, šport a umenie. Prihlasovanie do programu je otvorené od 1. marca do 7. apríla 2024. Grantový program spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie CEF je určený nadaným deťom a mladým ľuďom v oblastiach vedy, umenia a športu. Maximálna výška grantu sa v aktuálnom ročníku programu zvýšila na 6600 eur spolu sa v grantovej výzve rozdelí 66 tisíc eur.

27. februára 2024

Špeciálny vzdelávací program organizovaný Nadáciou CEF je určený pre tých, ktorí majú záujem o neformálne vzdelávanie, pri ktorom sa spája odbornosť, nadobúdanie zručností a výmena skúseností na jednom mieste. Bližšie viď: Výzva CEF Leadership Development Program.

20. februára 2024

Občianske združenie Kukkonia a Nadácia CEF koncom minulého roka úspešne spustili Green Leader Program na základných a stredných školách regiónu Žitného ostrova. Pod mentoringom občianskeho združenia INCIEN sa budúci mladí lídri učili o selektívnom zbere odpadov, o recyklácii a obehovom hospodárstve a navštívili aj recyklačný závod Ecorec v Pezinku. V súčasnosti už títo študenti učia a mentorujú svojich rovesníkov, čo nás napĺňa nesmiernou radosťou.